Om netværket

Netværk for sundhedsinnovation samler de interesserede i Danmark med henblik på videndeling. Har tidligere været knyttet op på innovationsenhederne, men foregår nu primært gennem Linkedin gruppen: https://www.linkedin.com/groups/3384120